BICPICWHITE
Velkommen
BICPICWHITE
Den selvejende retshjælpsinstitution
BICPICWHITE

IKIU

Har du et juridisk problem eller blot et juridisk spørgsmål?
IKIU yder gratis og anonym juridisk rådgivning (retshjælp) og vejledning til borgerne i Grønland.
Alle rådgivere hos IKIU er alle uddannede jurister og kommer både fra det offentlige og fra advokatstanden.
IKIU er en selvejende retshjælpsinstitution drevet primært af tilskud fra staten. Derudover sponsorerer TELE-POST telefon/fax/internet, NunaFonden sponsorerer mødelokalets inventar, KNR sponsorerer radio- og TV spots. SBS Consult og Motzfeldt.IT sørger for at vores mail og hjemmeside kører optimalt.

HVEM

IKIU har hovedkontor i Nuuk, alle borgerne i Grønland har mulighed for at få rådgivning personligt, telefonisk eller pr. mail.

Rådgivning og vejledning gives til borgere i hele Grønland. Dog skal man opfylde de økonomiske betingelser for at opnå fri proces. Hos IKIU kan du få nærmere oplysning om disse betingelser.

HVAD

Der kan ydes gratis rådgivning om bl.a.:
• Skilsmisse, bidrag, forældremyndighed
• Afskedigelse, advarsel
• Udsættelse af lejemål, fraflytningsregninger, lejekontrakt
• Erstatning
• Køb, aftaler
• Arv

Retshjælp kan ikke gives til:
• Sigtede eller tiltalte i offentlige kriminalsager
• Aktivt erhvervsdrivende sager af overvejende erhvervsmæssige karakter
• Sager om gældssanering
• Sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.

HVORDAN

Bestilling af tid kan ske:
Mandag – Torsdag mellem kl. 9 og 15

ved enten at:
• Ringe til 32 45 48
• Sende en mail til ikiu@ikiu.gl

Den juridiske rådgivning foregår mellem kl. 15 og 17 og varer ca. 20 minutter. For at rådgiveren skal kunne give dig den bedst mulige rådgivning er det vigtigt, at du har afleveret eller indsendt alle relevante papirer vedrørende dit problem.

HVOR

Nuuk
Blok 3-007
Postboks 1318,
3900 Nuuk

Indgang er lige overfor Tele Post centeret Som supplement hertil foretager IKIU rejser til udvalgte byer for at tilbyde retshjælp, oplyse om IKIU og give generel information om rettigheder og muligheder.


SENESTE NYT

Løbende relevante nyheder kan du følge med i, ved at klikke på knappen herunder

KONTAKT

IKIU har ved sine vedtægter fuldt bekendtgørelsen om retshjælp for advokater i Grønland, retshjælp gives til personer, hvis indtægtsgrundlag kr. 315.000 eller mindre for enlige og kr. 400.000 for par. Beløbene forhøjes med kr. 55.000 for hvert barn under 18 år.

Kontaktinfo til sekretariatet
VORES KONTOR
Blok 3-007
3900 Nuuk
RING TIL OS
Tlf. nr. 32 45 48
SEND EN MAIL
ikiu@ikiu.gl