KONTAKT
DEN SELVEJENDE RETSHJÆLPINSTITUTION.

Vores arbejde

Alle rådgivere hos IKIU er alle uddannede jurister og kommer både fra det offentlige og fra advokatstanden. IKIU er en selvejende retshjælpsinstitution drevet primært af tilskud fra staten. Derudover sponsorerer TELE-POST telefon/fax/internet, NunaFonden sponsorerer mødelokalets inventar, KNR sponsorerer radio- og TV spots. SBS Consult og Motzfeldt.IT sørger for at vores mail og hjemmeside kører optimalt.

Kontakt

IKIU har ved sine vedtægter fulgt bekendtgørelsen om retshjælp for advokater i Grønland, retshjælp gives til personer, hvis indtægtsgrundlag er kr. 344.000,00 eller mindre for enlige eller kr. 437.000 for par. Beløbene forhøjes med kr. 60.000 for hvert barn under 18 år.  
Kontaktinfo til sekretariatet
kontor
Blok 3-007
Postboks 4025 
3900 Nuuk
ring til os
Tlf. nr. 32 45 48
Send en mail
ikiu@ikiu.gl