OM IKIU

Den Selvejende Retshjælpinstitution IKIU er godkendt af Justitsministeriet, Civilstyrelsen og modtager tilskud efter § 84,
stk. 5 i Retsplejelov for Grønland.

IKIU består af et sekretariat med én sekretariatschef, en afløser og en række frivillige og uafhængige jurister.

Sekretariatet

Ivalu Wille Heretis
Sekretariatschef

Navn
Afløser

IKIU ledes af en bestyrelse, som på nuværende tidspunkt består af 5 personer.
Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af den overordnede drift af IKIU. Det omfatter bl.a. godkendelse af budget og regnskab, samt vedtagelse af væsentlige beslutninger om IKIU’s drift.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at IKIU drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser og aftaler på området. Bestyrelsen afgiver én gang om året en beretning om året der er gået.
Disse beretninger kan findes på denne hjemmeside under ”Om os".

Bestyrelsen

Bjarne Petersen
FORMAND

Thomas Wiemann
Jurist

Aaja Chemnitz Larsen
Medlem af Folketinget

Jógvan Svabo Samuelsen
Retschef

Kista Høegh Niclasen
Advokat

Sika Lange
Advokatfuldmægtig