kontaktbanner
  Om os

  Den Selvejende Retshjælpinstitution IKIU er godkendt af Justitsministeriet, Civilstyrelsen og modtager tilskud efter § 84, stk. 5 i Retsplejelov for Grønland.

  IKIU består af et sekretariat med én sekretariatschef, en halvdags kontorassistent og en række frivillige og uafhængige jurister.

  Formål Den selvejende institutions formål er at yde vederlagsfri bistand i retslige anliggender.

  Bistand ydes alene til personer, der må antages at opfylde de økonomiske betingelser, som fastsættes i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 3.

  Retshjælp kan ikke gives til:

  1) sigtede eller tiltalte i offentlige kriminalsager,

  2) aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter

  3) sager om gældssanering og

  4) sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.

  Målgruppe Borgerne i Grønland.

  Bestyrelse

  Bjarne Petersen, Formand

  Naja Joelsen, Næstformand

  Aaja Chemnitz Larsen, Medlem af Folketinget

  Pernille Kappel Jensen, Cand. Jur.

  Kista Høegh, Advokatfuldmægtig